ABSOLU SOLAR

L’innovation, l’efficacité étant au coeur de nos valeurs cette nouveauté ouvre à notre laboratoire un nouveau champ d’action.

Cette gamme vient compléter l’offre des gummies en apportant une action renforcée. Un complément qui s’adapte davantage à certaines molécules pour en conserver toutes leurs vertus. Il s’agit de comprimés de petites tailles aromatisés .

Ils permettent une prise en bouche direct, sans eau, et avec une dissolution rapide des nutriments.

 

Omdat innovatie en doeltreffendheid tot de kern van onze waarden behoren, opent dit nieuwe product een nieuw werkterrein voor ons laboratorium.

Dit gamma vervolledigt het aanbod van gummies door een versterkte actie te brengen. Een supplement dat meer is aangepast aan bepaalde moleculen om al hun deugden te behouden. Dit zijn kleine gearomatiseerde tabletten.

Ze kunnen direct in de mond worden genomen, zonder water, en de voedingsstoffen lossen snel op.

 

40,00 tvac

Catégorie :